• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 
Samarbetet med Lidingö Stad

Redan under 1950-talet började ett samarbete med kommunen i båtfrågor. LBF blev remissorgan och deltog i båtkommitten under 60-talet, där riktlinjerna drogs upp för det nödvändiga arbetet med att bygga ut hamnar och uppläggningsplatser på Lidingö. 1974 slöts det första gemensamma avtalet med Lidingö kommun omfattande hamnar och uppläggningsplatser. Detta avtal kom att gälla fram t.o.m. 1999.

LBF har under 2011 slutit ett nytt centralt 15-årigt avtal med Lidingö stad omfattande hamnar och uppläggningsområden. Varje båtklubb har sedan slutit ett eget lokalt avtal, som berör klubbens lokala förhållanden.