Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Båtrådet

I det första avtalet från 1974 slogs fast att ett permanent samarbetsråd mellan Lidingö kommun och LBF skulle inrättas, Båtrådet har som uppgift att, förutom vad som stadgas i avtalet, tjäna som ett gemensamt beredningsorgan för alla viktiga ärenden som berör båda parter, och i övrigt vara ett forum för ömsesidig information. Protokoll från Båtrådets sammanträden finns under Funktionärsmeny-> "Protokoll"