• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 

Aktuella frågor och aktiviteter

På årsmötet 16 november 2017 hölls ett föredrag av Jerker Idestam (kommunekolog) och Marie Arnér (konsult). Deras presentation hittar du här.

Med anledning av Lidingö Stads skrivelse till klubbarna angående besök för genomgång av aktuella miljöåtgärder i varje klubb med tonvikt på frågan om spolplattor har LBF formerat en särskild miljögrupp för att dels föra gemensam talan för klubbarna gentemot Lidingö stad och dels stödja de enskilda klubbarna vid Lidingö stads besök.

Lidingö Båtförbund antog följande handlingsprogram:

1. Satsning på båtbottentvätt istället för bottenmålning.
       a. Fortsätta att driva båtbottentvätten.
       b. Satsning på marknadsföring av båtbottentvätten.
       c. Subvention av kostnaden för tvätt i båtbottentvätten.
       d. Investering i ytterligare tvättanläggning för att klara kapacitetsbehovet.
       e. Restriktioner mot bottenmålning av båtar som kan tvättas i båtbottentvätten.

2. Test och utvärdering av nya metoder som skrovskyddsdukar och nya giftfria färger.

3. Förbud mot slipning av båtbottnar utan ansluten dammsugare och korrekt hantering av slipdammet.

4. Framtagning av miljöplan per klubb för ta ett helhetsgrepp på samtliga miljöfrågor som rör klubbens områden.

5. Egenkontroll för klubbarna för att säkerställa efterlevnaden av miljöplaner och regelverk.

Klubbarna åtog sig att följa den gemensamma linje som handlingsplanen innebär för klubbarnas agerande.

Sammanfattningsvis har klubbarna utarbetat en miljöplan. Exempel på en sådan plan från Talluddens Båtsällskap finns här. Vidare skall klubbarna aktivt verka för att klubbmedlemmarna övertygas om att sluta bottenmåla och istället använda båtbottentvätt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LBF hade ett informationsmöte för miljöansvariga i klubbarna med anledning av åtgärdsplanen och förändrade beteenden i miljöfrågor. Se Minnesanteckningar mm i länkarna nedan: 

Mötesanteckningar
Båttbottentvätt_Bildspel
Havs och Vattenmyndigheten 2012:10
Anlägga tömningsstation
Mobil toatömning prospekt
Informationskampanj 2013
Båtrådsprotokoll 2012-03 (särskilt bilagorna)