Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Båtrådet

I det första avtalet från 1974 slogs fast att ett permanent samarbetsråd mellan Lidingö kommun och LBF skulle inrättas, Båtrådet har som uppgift att, förutom vad som stadgas i avtalet, tjäna som ett gemensamt beredningsorgan för alla viktiga ärenden som berör båda parter, och i övrigt vara ett forum för ömsesidig information. Protokoll från Båtrådets sammanträden finns under Funktionärsmeny-> "Protokoll"

Båtklubbarnas avtal

Båtklubbarna har ett gemensamt avtal med Lidingö Stad. Vill du läsa det så finns det här.

Utöver det gemensamma avtalet har varje klubb ett avtal med Lidingö Stad som reglerar de lokala frågorna. De avtalen har resp. klubb information om.

Vart går pengarna

Klubbarna betalar medlemsavgift i Lbf baserat på antalet medlemmar. Kostnaderna fördelas enligt bilden nedan (Budget 2011 per 165 kr).

 

Demokratin i Lbf

Det är klubbarna som är medlemmar i Lidingö Båtförbund.
Lbf styrs direkt av representanter för båtklubbarna genom att klubbarna är direkt representerade såväl på årsmötet som i styrelsen.
På årsmötet har varje klubb 2-5 röster beroende på storlek.

Läs mer...

Lbf:s historia

Lbf  bildades 1935 den 14 maj på Höganloft, senare benämnt Hemvärnsgården. Med från starten var alla klubbar, som då fanns på Lidingö, nämligen Lidingö Båtklubb, Torsviks Båtklubb, Breviks Båtsällskap, Skärsätra Båtklubb samt Motorbåtsklubben Tolvan, vilken sedermera har slagits ihop med Skärsätra Båtklubb.
När det senare under åren har bildats nya klubbar har de anslutit sig till LBF, som idag omfattar 11 båtklubbar samt Lidingö Jolleseglare. Förutom de ovan uppräknade: Askrike segelsällskap, Bosö Båtklubb, Katrinelunds Båtklubb, Käppala Båtsällskap, Lidingö Segelsällskap, Sticklinge Udde Båtklubb och Talluddens Båtklubb.
Totalt finns det idag ca 2.200 båtar i klubbarna.
Lidingö Jolleseglare har bl.a. hand om en stor gemensam ungdomsverksamhet till vilken alla klubbar bidrar till ekonomiskt.
LBF utgör ett regionalt båtförbund inom riksorganisationen Svenska Båtunionen (SBU).
SBU är riksorganisationen som tillvaratar och främjar båtklubbens och båtfolkets intressen.
SBU består av 27 regionala båtförbund med 850 båtklubbar och över 140.000 medlemmar.

Fler artiklar...