Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Båtkön

Faktura för 2018 kommer att skickas ut i början på januari 2018!

Lidingö Stad och båtklubbarna har avtalat om en gemensam kö för samtliga båtklubbshamnar i Lidingö. Sedan 2 december 2016 administreras kön av Lidingö Båtförbund och dess anslutna klubbar. Alla som är folkbokförda i LIdingö Stad och vill ha båtplats kan anmäla sig till Lidingö Båtförbunds båtplatskö via det formulär som finns här .  Den som inte är folkbokförd i Lidingö Stad, men som avser bosätta sig i Lidingö Stad kan undantagsvis få stå i kön, men då måste den nya lidingöadressen och inflyttningsdatum anges under ”övrigt” vid anmälan. Lidingö Båtförbund debiterar en köavgift fn. 275 kr per år. Viktigt att tänka på är att man själv måste se till att underhålla sina kontaktuppgifter som t.ex. e-post och uppgifterna om vilken båt man söker plats för. Har man inte båten anger man data för den typ av båt man avser att köpa. Lägg märke till att klubbarna har olika förhållanden som medför begränsningar för båtstorlek mm. Flera klubbar prioriterar platser till boende i närområdet. Mer om detta finner du i nästa avsnitt, länken Lokala begränsningar.

Var man kan få båtplats

Kön gäller bara till båtklubbarna. Vilka båtklubbar som finns hittar du här  Lidingös Båtklubbar. Klubbarna har olika begränsningar för båtstorlek, Begränsningarna hittar du här  Lokala begränsningar.

Breviks Båtsällskap erbjuder möjlighet till isfri hamn för vinterliggare i sjön. Vid intresse kontakta klubben.

Båtplatser finns även vid ett antal marinor och några bostadsrättsföreningar. Lidingö stad har inga egna, ”kommunala” båtplatser. 

Tilldelning av Båtplatser

Respektive klubb informerar via e-post de som står i den gemensamma båtkön om lediga platser. Är man intresserad av en ledig plats svarar man på e-postmeddelandet inom angiven tid att man är intresserad. Alla som svarat får information om man fått båtplatsen eller inte. Information om regler för båtkön (Regler) och aktuell kösituation (Kösituationen) finns här på Lidingö Båtförbunds hemsida.