Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Förtjänsttecken

Lidingö Båtförbund har två typer av förtjänsttecken. Förtjänstecken delas ut av LBFs styrelse vid årsmötet i november varje år.

Vid förbundets årsmöte delar LBFs styrelse ut förtjänsttecken till den som gjort förtjänstfulla insatser för Lidingö Båtförbund eller för båtlivet på Lidingö.
Personer som gjort motsvarande insatser främst inom en båtklubb uppmärksammas inom respektive klubb.

För att komma ifråga för förtjänsttecken behöver man inte vara aktiv inom någon båtklubb eller inom båtförbundet. Politiker, kommunala tjänstemän och andra, som
gjort betydande insatser för båtlivet på Lidingö kan också komma ifråga.

De förtjänsttecken som finns för närvarande är Lidingö-skeppet som är ett vandringspris vilket delas ut för ett år i taget och en guldnål som får behållas.

De som förärats Lidingö-skeppet sedan 1975 är:

1975 Olof Hörberg 2000 Lidingö Jolleseglare 2017 Torgny Wingbro
1977 Folke Liwång 2001 Bo Kylberg  
1978 Werner Altrock 2002 Anne Gilbert  
1979 Hilbert Fränberg 2003 Göran Collin  
1980 Ulf Beijner 2004 Pär Persson  
1983 Gösta Forsberg 2005 Dennis Olsson  
1985 Gunilla Hedman 2006 Carl Johan Gestrup            
1987 Torbjörn Wanke 2007 Lasse Tideström  
1988 Lars Snöbohm 2009 Olle Hult  
1990 Ame Lundmark 2010 Bengt Gärde  
1991 Ulf Rengman 2011 Björn Sjöström  
1992 Gösta Forsberg 2012 Ingemar Bergqvist   
1993 Martin Lewenhaupt          2013 Tommy Söderberg  
1994 Tage Amoldsson 2014 Carl-Erik Eriksson  
1996 Lars Östervall 2015 Carl Gustav Lönnborg  
1998 Leif Fryklund 2016 Lennart Gibo