• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 Möteskalender

Möten

Tid

Plats

Årsmöte

14 november kl 19.00

Bosö Båtklubb

Styrelsen

7 februari kl 19.00

SUB

Styrelsen

15 maj kl 15.00

Ekskär

Styrelsen

10 oktober kl 19.00

Lidingö SS

AU

13 Januari kl 18.00

SUB

AU

12 mars kl 18.00

Lennart G

AU

9 maj kl 18.00

Patrik

AU

2 oktober kl 18.00

Peter

AU (reserv)

7 november kl 18.00

Kristian

Båtråd

13 februari kl 17:30

Lidingö Stad

Båtråd

10 juni 17:30

Lidingö Stad

Båtråd

19 september kl 17:30 Lidingö Stad
Båtråd
23 oktober 17:30

Lidingö Stad

Hamnkaptensmöte

13 februari 18:30 SBK

Hamnkaptensmöte

24 oktober 18:30 BBS

Övrigt

Datum

Utförs av

Uppdatering SBU register

Senast 31 januari 

Båtklubbarna

Årsavgifter debiteras

Senast 25 mars

LBF kassör

Årsavgifter till LBF

Senast 25 april 

Klubbkassörer

Båtköstatistik Lidingö stad

Senast 15 september 

LBF kassör

LBF Bokslut

30 september

LBF Kassör, Revisorer