Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Kösituationen

Båtplatskön omfattar idag ca 1000 köande. Trenden har varit växande under senare år.

Det finns inget exakt svar hur länge man behöver stå i kö för att få en plats. Många köar för en plats i en viss klubb och i mindre klubbar med lite omsättning kan väntetiden bli mycket lång.

Klicka här för en grafik som illustrerar kösituationen översiktligt. Där kan du se ungefär hur många som står före i kön om du vet ditt ködatum.

Kösituationen är väldigt olika för klubbarna och för att få båtplats snabbare bör du anmäla intresse för flera klubbar. Klicka här för statistik som visar antal köande per klubb och årlig omsättning i varje klubb.

Lidingö Båtförbund verkar för att det ska skapas fler båtplatser på Lidingö. Det har visat sig mycket svårt att få tillgång till mark och vatten för att bygga helt nya hamnar på Lidingö och därför är fokus nu på förtätning i befintliga hamnar, ofta i samband med större ombyggnads- och renoveringsarbeten.

Här finns historisk information om tilldelningen av båtplatser sedan 2008:

2017 Bryggplatstilldelning 2017
2016 Bryggplatstilldelning 2016
2015 Bryggplatstilldelning 2015
2014 Bryggplatstilldelning 2014
2013 Bryggplatstilldelning 2013
2012 Bryggplatstilldelning 2012
2011 Bryggplatstilldelning 2011 
2010 Bryggplatstilldelning 2010 
2009 Bryggplatstilldelning 2009 
2008 Bryggplatstilldelning 2008