Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

LBF:s verksamhet

Av stadgarna framgår att LBF har som uppgift att vara ett samarbetsorgan för Lidingö båtklubbar, att främja båtsportens utveckling inom Lidingö, att representera båtklubbarna och tillvarata deras intressen gentemot myndigheter och institutioner samt att samverka med övriga likartade organisationer i syfte att medverka till lösandet av för båtklubbarna viktiga frågor.

Praktiskt innebär det bla. att LBF

  • genom Lidingö Jolleseglare finansierar och bedriver ungdomsverksamhet inriktad på jollesegling
  • äger och sköter den gemensamma klubbholmen Ekskär
  • i samarbete med resp. klubb och Lidingö Stad prioriterar utbyggnader, ombyggnader och underhåll av klubbarnas hamnar
  • ingår som ett förbund i Svenska Båtunionen som driver båtklubbarnas frågor på riksplanet och bl.a ger ut tidingen Båtliv
  • administrerar Lidingö Stads kö för tilldelning av båtplatser
  • samordnar klubbarnas förhandlingar med Lidingö Stad
  • arbetar aktivt med och stöder klubbarnas arbete inom bla. säkerhet, miljlö, It, hamnfrågor etc.
  • samordnar att utbyte av kunskaper och erfarenheter sker mellan klubbarna genom ett Hamnkaptensråd