Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Lidingö Båtförbund

Lidingö Båtförbund är en sammanslutning för Lidingös Båtklubbar.

I Sverige är de flesta båtklubbar organiserade i regionala båtförbund som i sin tur är anslutna till Svenska Båtunionen. Lidingö Båtförbund, LBF,

är dock unikt på många sätt. Genom att Lidingös båtklubbar är samlade inom ett begränsat geografiskt område och har ett unikt gemensamt avtal med Lidingö Stad omfattar Lidingö Båtförbunds verksamhet betydligt mer än de flesta andra båtförbund i Sverige till exempel att:

  • LBF organiserar kön till öns båtklubbar i samarbete med Lidingö Stad..
  • LBF planerar och prioriterar om- och utbyggnader av klubbarnas hamnar i samarbete med Lidingö Stad.
  • LBF äger och vårdar en gemensam klubbholme för Lidingös båtklubbar - Ekskär.
  • Genom Lidingö Jolleseglare organiserar LBF ungdomsverksamhet med inriktning på jollesegling.
  • LBF äger båtbottentvätten i Käppala hamn i syfte att verka för miljöhänsyn.