• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 

Svenska Båtunionen (SBU) tillsatte 1980 en arbetsgrupp vars mål var att arbeta för ett säkrare tryggare båtliv genom att utbilda, utveckla och förbättra såväl båtfolkets kunnande som båtarnas standard ur säkerhetssynpunkt.

Efter erfarenhetsutbyte och samarbete med bl.a. Finland Båtförbund, (där en enklare form av båtbesiktning redan då förekom) och båtförsäkringsbolag, kunde de första svenska säkerhetsbesiktningsmännen utbildas och legitimeras, därefter inleddes ett omfattande arbete för att höja säkerhetsstandarden på våra båtar och att göra båtfolket mer säkerhetsmedvetet.
Från 1988 har säkerhetsbesiktningen varit rikstäckande, fram till 1990 var ca 500 personer utbildade. Under dessa de första åren utfördes besiktningar på ca 1000-1500 båtar årligen.

Numera finns det säkerhetsbesiktningmän / kvinnor i SBU:s regionala förbund i hela landet..

En besiktning tar i tid mellan 1-3 timmar, och kan utföras såväl på land som i sjön.
Besiktningsmannen / kvinnan har bred erfarenhet av båtar och båtliv och fungerar ofta även som rådgivare för båtägare i andra frågor som båtägandet innebär.
Tidigare krävde försäkringsbolagen att alla båtar som är 25 år och äldre skall säkerhetsbesiktigas. Detta krav slopades för ett antal år sedan. Däremot återbetalar ett försäkringsbolag en del av arvodet för säkerhetsbesiktningen året efter utförd besiktning. Du bör därför kontrollera vad Ditt försäkringsbolag erbjuder.

Besiktningsprotokollet fylls idag i elektroniskt och båtägaren erhåller en underskriven kopia av säkerhetsbesiktningsmannen. Så snart säkerhetsbesiktningen är genomförd bör båtägaren meddela detta till sitt försäkringsbolag.  SBU behåller protokollet elektroniskt i sin databas endast i statistik syfte, dvs informationen lämnas aldrig ut till någon extern part.

Vad kostar det att få sin båt besiktigad?

För att besiktiga en ”normalstor båt” är kostnaden vanligen 300 - 350kr, är det en stor båt kan kostnaden vara högre. Besiktningsmannens kostnad för att ta sig till och från platsen där besiktningen skall utföras brukar vara normal milersättning.

Varför säkerhetsbesiktiga sin båt?

 • All erfarenhet visar att man blir hemmablind och därför inte ser vad som är fel.
 • Med många gånger relativt små förändringar kan Du göra din båt säkrare så att Du inte behöver utsätta dig själv och dina passagerare för fara.
 • Många båtägare investerar hellre i lite ”lull lull” än att t.ex. kontrollera att brandsläckaren troligen kommer att fungera om den skulle behövas och att det är rätt sorts brandsläckare och i tillräckligt stort antal, placerad på rätt ställe.
 • Genom att låta en erfaren besiktningsman gå igenom Din båt och påpeka de brister som förekommer kan Du efter att dessa är åtgärdade, färdas tryggare.
 • Besiktningsmannen upprättar ett protokoll som när besiktningen är klar överlämnas till Dig som båtägare. Du får även en loggbok för de fem kommande åren, innan nästa besiktning är aktuell. I den har Du möjligheten att göra noteringar om vad/vilka åtgärder, förändringar som vidtagits i båten. Du behöver därför inte vid en eventuell försäljning lämna ifrån sig den egna kanske lite mera personligt skrivna loggboken. Du får även en dekal, ett klistermärke (”Ugglan”) som visar att Din båt genomgått en säkerhetsbesiktning
 • Säkerhetsbesiktning av båtar kan mycket väl göras i samband med försäljning eller köp av båt, men det bör dock noteras att säkerhetsbesiktningen inte innefattar någon värdering eller uppskattning av båtens skick. Det skall också noteras att det är den befintliga ägaren av båten som står som beställare av säkerhetsbesiktningen, dvs ej den eventuella köparen.

Hitta en besiktningsman

Tidigare fanns en lista över besiktningsmän tillgänglig hos SBU. På grund av tekniska och formella skäl finns denna lisa inte kvar. Det går dock att finna några aktiva besiktningsmän via internet-sökning.