• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 

Lidingö Båtplatskö omfattar idag ca 1200 köande.

Det finns inget exakt svar på hur länge man behöver stå i kö för att få en båtplats.
Många köar för en plats i en viss klubb och i mindre klubbar med liten omsättning kan väntetiden vara lång.

Varje år görs vid slutet av året en sammanställning av årets bryggplatstilldelning och statistik som beskriver
både den aktuella kösituationen och en historik. Senaste statistik hittar du nedan.

Lidingö Båtförbund verkar för att det ska skapas fler båtplatser på Lidingö. Det har visat sig mycket svårt att
få tillgång till mark och vatten för att bygga helt nya hamnar på Lidingö och därför är fokus nu på förtätning
i befintliga hamnar, ofta i samband med större ombyggnads- och renoveringsarbete

Här finns historisk information om tilldelningen av båtplatser sedan 2008:

2023 Bryggplatstilldelning 2023
2022 Bryggplatstilldelning 2022
2021 Bryggplatstilldelning 2021
2020 Bryggplatstilldelning 2020
2019 Bryggplatstilldelning 2019
2018 Bryggplatstilldelning 2018
2017 Bryggplatstilldelning 2017
2016 Bryggplatstilldelning 2016
2015 Bryggplatstilldelning 2015
2014 Bryggplatstilldelning 2014
2013 Bryggplatstilldelning 2013
2012 Bryggplatstilldelning 2012
2011 Bryggplatstilldelning 2011 
2010 Bryggplatstilldelning 2010 
2009 Bryggplatstilldelning 2009 
2008 Bryggplatstilldelning 2008