• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg


   LBF's verksamhet

   Av stadgarna framgår att LBF har som uppgift att vara ett samarbetsorgan för Lidingö båtklubbar, att främja båtsportens utveckling inom Lidingö, att representera båtklubbarna och tillvarata deras intressen gentemot myndigheter och institutioner samt att samverka med övriga likartade organisationer i syfte att medverka till lösandet av för båtklubbarna viktiga frågor.

Praktiskt innebär det bla. att LBF

 • genom Lidingö Jolleseglare finansierar och bedriver ungdomsverksamhet inriktad på jollesegling
 • äger och sköter den gemensamma klubbholmen Ekskär
 • i samarbete med resp. klubb och Lidingö Stad prioriterar utbyggnader, ombyggnader och underhåll av klubbarnas hamnar
 • ingår som ett förbund i Svenska Båtunionen som driver båtklubbarnas frågor på riksplanet och bl.a ger ut tidingen Båtliv
 • samordnar klubbarnas förhandlingar med Lidingö Stad
 • administrerar Lidingö stads kö för tilldelning av båtplats
 • tecknar försäkringar gemensamt för klubbarna
 • arbetar aktivt med och stöder klubbarnas arbete inom bla. säkerhet, miljlö, it, hamnfrågor etc.
 • samordnar att utbyte av kunskaper och erfarenheter sker mellan klubbarna genom ett Hamnkaptensråd