• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 
LBF's historia

Lbf  bildades 1935 den 14 maj på Höganloft, senare benämnt Hemvärnsgården. Med från starten var alla klubbar, som då fanns på Lidingö, nämligen Lidingö Båtklubb, Torsviks Båtklubb, Breviks Båtsällskap, Skärsätra Båtklubb samt Motorbåtsklubben Tolvan, vilken sedermera har slagits ihop med Skärsätra Båtklubb.

När det senare under åren har bildats nya klubbar har de anslutit sig till LBF, som idag omfattar 11 båtklubbar samt Lidingö Jolleseglare. Förutom de ovan uppräknade: Askrike segelsällskap, Bosö Båtklubb, Katrinelunds Båtklubb, Käppala Båtsällskap, Lidingö Segelsällskap, Sticklinge Udde Båtklubb och Talluddens Båtklubb.
Totalt finns det idag ca 2.200 båtar i klubbarna.

Lidingö Jolleseglare har bl.a. hand om en stor gemensam ungdomsverksamhet till vilken alla klubbar bidrar till ekonomiskt.

LBF utgör ett regionalt båtförbund inom riksorganisationen Svenska Båtunionen (SBU).
SBU är riksorganisationen som tillvaratar och främjar båtklubbens och båtfolkets intressen.
SBU består av 27 regionala båtförbund med 850 båtklubbar och över 140.000 medlemmar.