• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

Båtrådet

I det första avtalet från 1974 slogs fast att ett permanent samarbetsråd mellan Lidingö kommun och LBF skulle inrättas.
Båtrådet har som uppgift att, förutom vad som stadgas i avtalet, tjäna som ett gemensamt beredningsorgan för alla viktiga ärenden som berör båda parter, och i övrigt vara ett forum för ömsesidig information. Protokoll från Båtrådets sammanträden finns under Funktionärsmeny-> Protokoll.