Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Försäkring för dig

LBF har en speciell olycksfallsförsäkring för medlemmarna som gäller för alla aktiviteter inklusive aktiviteter på Ekskär som anordnas av till LBF anslutna klubbar. I samband med sjösättning och torrsättning gäller försäkringen även icke medlemmar som hjälper till med arbetet.

Försäkringen är teckand hos IF och har nr SP13391. Här hittar du länk till skadeanmälan:

Blankett för Skadeanmälan

Obs! Till skadeanmälan ska läkarintyg skall bifogas och klubbfunktionär i berörd klubb skall skriva under förutom den skadedrabbade.

 

 

 

Ungefärliga uppgifter om ersättningsbelopp: 

   Försäkringsbelopp
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader   25 000 kr
Kristerapi   Max 10 ggr
 Kläder och personliga tillhörigheter  10 000 kr
 Teknisk utrustning för handikappad person  40 000 kr
 Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall  400 000 kr
 Ekonimisk invaliditet på grund av olycksfall  800 000 kr
 Dödsfall orsakat av olycksfall   40 000 kr