• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 

LBF har en speciell olycksfallsförsäkring för medlemmarna som gäller för alla aktiviteter inklusive aktiviteter på Ekskär som anordnas av till LBF anslutna klubbar. I samband med sjösättning och torrsättning gäller försäkringen även icke medlemmar som hjälper till med arbetet.

Försäkringen är teckand hos IF och har nr SP13391. Här hittar du länk till skadeanmälan:

Blankett för Skadeanmälan

Obs! Till skadeanmälan ska läkarintyg skall bifogas och klubbfunktionär i berörd klubb skall skriva under förutom den skadedrabbade.

Ungefärliga uppgifter om ersättningsbelopp: 

 Försäkringsbelopp
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader   Obegränsat
Kristerapi   Max 10 ggr
Kläder och personliga tillhörigheter  10 000 kr
Teknisk utrustning för handikappad person  40 000 kr
Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall  400 000 kr
Ekonimisk invaliditet på grund av olycksfall  800 000 kr
Dödsfall orsakat av olycksfall   40 000 kr