Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Utvecklingen av Ekskär

 

 Aktuellt säsongen 2016 

Under 2016 har fokus främst varit säkerheten. Under arbetsdagen i maj installerades en ny bastuugn, skorsten och takgenomföring byggdes om, och klubbstugans skorsten fick steghållare.

      

Brandskyddsingenjörer har nu godkänt både bastu och öppen spis i klubbstugan för eldning. Öppna spisen är dessutom nymålad. Bastutaket har nu regnavvattning för regnvatten att kasta på bastustenarna.

    

Samtliga kättingar och linor till bojar och pontoner har kontrollerats och mycket kätting har bytts. Västra bryggan har fått kraftigare ringar att förtöja i och många bojar är utbytta, vilket innebär säkra förtöjningar vid Ekskär även under 2017

   

 Ekskär har haft över 1.200 övernattningar i båtar under säsongen och Lidingö Jolleseglare höll tredagarseventet "Stockholm Youth Raid" med Ekskär som bas.

      

Innan höstmörkret sänkte sig så ordnades belysning upp till klubbhus och toaletter.

 

 

Aktuellt säsongen 2015


Vi lossar sandUtvecklingen av Ekskär fortsätter enligt plan (Planen finns  att läsa i sin helhet här).

Västra sidan har fått en ny och bättre brygga och spångarna ut till pontonerna i hamnen är reparerade.

Arbetet med att anlägga en riktig sandstrand på västra sidan, just norr om bryggan, har startat och tack vare en sponsor kunde första lasset sand lossas i år.

Vid den nya stranden och bryggan finns en murad grill och flera bord för att äta och avnjuta kvällssolen.

Vi har röjt och öppnat upp lite mer på ön genom trädfällning och styrhyttens tak är nu målat. Utanpå styrhytten  är en veranda med en fin utsikt över Edöfjärden färdig.

Välkomna till Ekskär!

Hälsningar från Ekskärsgruppen genom Lennart Gibo

 

 

Aktuellt säsongen 2013

Vi har nu under ett antal år förädlat och utvecklat vår fina ö. Vi har med hjälp av duktiga hantverkare och en glödande entusiasm hos engagerade medlemmar i de olika klubbarna på Lidingö skapat nya och förbättrade platser att umgås på. Vi går nu vidare i vår plan att skapa fler och bättre platser. Vi kommer i år att bygga ett stort däck vid storstugan så att fler skall kunna äta och njuta av kvällssolen vid storstugan, fler grillar skall placeras vid däcket och vid nya badstranden, bastuaggregatet är lagat och vi kommer att genomföra våra gemensamma arbetshelger på vår och höst. När dessa är bestämt datum för så kommer det att anslås på vår hemsida.

Utvecklingsplan för de nästkommande åren:

Nya kättingar till bojar runt ön. Utökning av däck klubbhuset. Byta till större fönster alternativt altandörrar med glas på storstugan. Murad grill på södra udden. Murad grill vid nya badplatsen. Styrhytten bearbetas till en mötesplats för fler. Murad grill vid styrhytten. Utvidga däcken på fler nivåer kring storstugan. Utöka platser att vistas på. Gallra skog så att kvällssolen når de platser vi önskar. Utveckla samarbetet med LJS fler läger.

Hälsningar från Ekskärsgruppen genom Åke Nygren

Aktuellt säsongen 2012 

Bryggdäcket i hamnen är färdigt. Under helgen den 12-13 maj hade klubbarna arbetshelg och det uppfördes murade grillar, fälldes träd och klövs ved. Bastun och andra byggnader målades och kompletterades med utrustning för sommaren. Den gamla grillplatsen har rensats och mycket ris och annat skräp har eldats upp. Nya trivselregler har anslagits och Leif Fryklund är ny tillsynsman på Ekskär.  

Aktuellt säsongen 2011

 Vi har nu genomfört den första etappen av upprustningen. Denna innefattade utbyggnad av bryggdäcket .Vi samt ommålning av bastun och stugan. Vi har även reparerat en av flytpontonerna och styrhytten är klar. En jolleramp har byggts strax norr om östra hamnen. En stor del av arbetet utfördes av frivillliga medlemmar från våra klubbar under en arbetshelg den 21 -22 maj.

> Mer om arbetshelgen 2011....

> Ekskärsgruppens protokoll