Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Lidingö Båtförbund Miljöarbete

Aktuella frågor och aktiviteter

 

På årsmötet 16 november hölls ett föredrag av Jerker Idestam (kommunekolog) och Marie Arnér (konsult). Deras presentation hittar du här.

Med anledning av Lidingö Stads skrivelse till klubbarna angående besök för genomgång av aktuella miljöåtgärder i varje klubb med tonvikt på frågan om spolplattor har LBF formerat en särskild miljögrupp för att dels föra gemensam talan för klubbarna gentemot Lidingö stad och dels stödja de enskilda klubbarna vid Lidingö stads besök.

Gruppen består av: Christian Ehrling, Philippe Tamwelius, Lars Tornérhielm och Björn Sjöström.

Vid styrelsemötet den 21 januari 2013 antogs följande handlingsprogram:

1. Satsning på båtbottentvätt istället för bottenmålning
       a. Fortsätta att driva båtbottentvätten
       b. Satsning på marknadsföring av båtbottentvätten. En stor insats är redan startad i jan. 2013.
       c. Subvention av kostnaden för tvätt i båtbottentvätten.
       d. Investering i ytterligare tvättanläggning för att klara kapacitetsbehovet.
       e. Restriktioner mot bottenmålning av båtar som kan tvättas i båtbottentvätten.

2. Test och utvärdering av nya metoder som skrovskyddsdukar och nya giftfria färger.

3. Förbud mot slipning av båtbottnar utan ansluten dammsugare och korrekt hantering av slipdammet.

4. Framtagning av miljöplan per klubb för ta ett helhetsgrepp på samtliga miljöfrågor som rör klubbens områden.

5. Egenkontroll för klubbarna för att säkerställa efterlevnaden av miljöplaner och regelverk.

Klubbarna åtog sig att följa den gemensamma linje som handlingsplanen innebär för klubbarnas agerande.

Sammanfattningsvis skall klubbarna snarast utarbeta en miljöplan. Exempel på en sådan plan från Talluddens Båtsällskap finns här. Vidare skall klubbarna aktivt verka för att klubbmedlemmarna övertygas om att sluta bottenmåla och istället använda båtbottentvätten i Käppala eller annorstädes. (Flera bottentvättar har tillkommit under senare år)

-------------------------------------------------------------------------

LBF hade ett informationsmöte för miljöansvariga i klubbarna den 17 januari med anledning av åtgärdsplan och förändrade beteenden i miljöfrågor. Se Minnesanteckningar mm i länkarna nedan: 

Mötesanteckningar 2013-01-17
Båttbottentvätt_Bildspel 2013-01-17
Havs och Vattenmyndigheten 2012:10 augusti 2012
Anlägga tömningsstation (Båtmijlö) 2013-01-08
Mobil toatömning prospekt 2013-01-17
Informationskampanj 2013 2013-01-17
Båtrådsprotokoll 2012-03 (särskilt bilagorna) 2012-11-13